Disclaimer

Alle informatie op deze website, in welke vorm dan ook is eigendom van Intertruck Benelux BV, Hoogvliet tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Niets van de op deze website aanwezige informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intertruck Benelux BV.

Intertruck Benelux BV en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie, verkregen via deze website.

Intertruck Benelux BV behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren.

Alle nummers anders dan Intertruck nummers zijn voor referentie indicaties. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie in deze website.

Het kan voorkomen dat bij het opzetten van webpagina’s en het schrijven van teksten fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor uw begrip. Uw reactie stellen we op prijs, het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.